LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 9
Na rysunku przedstawiono fragment przekroju ściany szczelinowej
A.
B.
C.
D.