LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 8
Mur pruski, to rodzaj ściany, której szkielet wykonany jest

A.
B.
C.
D.