LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 26
Deskowanie pełne lub ażurowe wymagane jest do wykonania stropu

A.
B.
C.
D.