LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 39
Organizując teren budowy osiedla domów jednorodzinnych należy przewidzieć usytuowanie

A.
B.
C.
D.