LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 29
Urządzenia umożliwiające transport materiałów budowlanych wyłącznie w pionie, to

A.
B.
C.
D.