LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 24
Na rysunku przedstawiono schemat organizacji nieprzerwanego transportu poziomego. Który odcinek obrazuje drogę i czas przejazdu środka transportowego z miejsca wyładunku na miejsce załadunku?
A.
B.
C.
D.