LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 6
Worki z gipsem na budowie należy przechowywać

A.
B.
C.
D.