LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 4
W wytwórniach mieszanek betonowych cement składowany jest

A.
B.
C.
D.