LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 9
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca

A.
B.
C.
D.