LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 3
Element rusztowania oznaczony na rysunku literą X to
A.
B.
C.
D.