LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 45
Na którym rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne kanału spalinowego?
A.
B.
C.
D.