LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 12
Parcie gruntu na ściany fundamentowe budynku jest obciążeniem

A.
B.
C.
D.