LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 42
Strzępia stosowane w ścianach murowych umożliwiają

A.
B.
C.
D.