LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 38
Zarządcą nieruchomości może być osoba, która

A.
B.
C.
D.