LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 6
Rozbiórkę budynku murowanego z dachem o konstrukcji drewnianej należy rozpocząć od demontażu

A.
B.
C.
D.