LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 29
Oblicz wartość momentu bezwładności względem osi yo przedstawionego na rysunku przekroju.
A.
B.
C.
D.