LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 21
Oblicz wartości reakcji podporowych RA i RB dla belki swobodnie podpartej, obciążonej jak na rysunku.
A.
B.
C.
D.