LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 32
Która koparka, przed rozpoczęciem odspajania gruntu, wymaga zjazdu na dno wykopu?

A.
B.
C.
D.