LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 28
Na rysunku przedstawiono urządzenie służące do
A.
B.
C.
D.