LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 24
Oblicz objętość nasypu liniowego o długości 100 m i przekroju poprzecznym, jak na rysunku.
A.
B.
C.
D.