LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 29
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, oblicz ilość zaprawy klejącej potrzebnej do ułożenia metodą kombinowaną 50 m2 posadzki jednobarwnej z płytek o wymiarach 30 x 30 cm.
A.
B.
C.
D.