LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 13
W wyniku badania laboratoryjnego konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka uzyskano następujące wyniki:
- wysokość stożka (w formie) utworzonego z badanej mieszanki - 30 cm,
- wysokość zdeformowanego stożka (po ściągnięciu formy) - 24 cm.
Na podstawie wyników badania oraz danych w tabeli, określ klasę konsystencji badanej próbki.
A.
B.
C.
D.