LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 7
Na podstawie zamieszczonego fragmentu kosztorysu ofertowego, oblicz wartość kosztorysową pracy sprzętu wykorzystywanego przy liniowych robotach ziemnych.
A.
B.
C.
D.