LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 24
Największymi zagrożeniami dla człowieka, powstającymi podczas pożaru, są:

A.
B.
C.
D.