LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 46
Pracownik wykonujący prace montażowe na dachu budynku powinien mieć na sobie zabezpieczenie indywidualne w postaci

A.
B.
C.
D.