LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 29
W ramach okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego przeprowadzanej raz na pięć lat należy sprawdzić

A.
B.
C.
D.