LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 37
Przyjmowana do projektowania instalacji sanitarnych, obliczeniowa temperatura powietrza pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych wynosi

A.
B.
C.
D.