LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 18
Na podstawie tabeli określ jakie są dopuszczalne odchyłki powierzchni tynku wypalanego trójwarstwowego (kat IV w), od kierunku poziomego.
A.
B.
C.
D.