LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 31
Wyobraź sobie sytuację, w której w twoim zakładzie przetwórczym doszło do skażenia bakteryjnego produktu. Która z poniższych działań powinieneś podjąć jako pierwszą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności?

A.
B.
C.
D.