LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 22
Zidentyfikuj, który z poniższych mięczaków jest najczęściej wykorzystywany w przetwórstwie rybnym.

A.
B.
C.
D.