LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 31
Podczas obróbki wstępnej ryb, maszyna do odzyskiwania mięsa jest używana do usuwania mięsa z kostnych pozostałości po płatowaniu i filetowaniu. Które z poniższych stwierdzeń prawidłowo opisuje proces odzyskiwania mięsa?

A.
B.
C.
D.