LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 23
Załóżmy, że masz do obróbki rybę o wadze 5 kg. Po płatowaniu i filetowaniu zostaje Ci 1 kg kostnych pozostałości. Używasz maszyny do odzyskiwania mięsa, która ma efektywność 70%. Ile kilogramów mięsa jesteś w stanie odzyskać z tych kostnych pozostałości?

A.
B.
C.
D.