LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 23
Przy mrożeniu ryb metodą immersyjną, jaki jest główny czynnik wpływający na szybkość zamrażania?

A.
B.
C.
D.