LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC5 - TEST WIEDZY NR 1

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 30
Wybierz proces, który jest typowy dla produkcji wyrobów garmażeryjnych w przetwórstwie rybnym.
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.