LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 36
Podczas konfekcjonowania przetworów rybnych, które z poniższych urządzeń jest najczęściej używane do zamykania opakowań?

A.
B.
C.
D.