LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 38
Używasz wózka paletowego do transportu półproduktów rybnych. Jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać?

A.
B.
C.
D.