LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 14
Podczas obsługi środków transportu wewnętrznego stosowanych w przetwórstwie rybnym, które z poniższych zasad jest najważniejsza?

A.
B.
C.
D.