LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC7 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 12
Jesteś odpowiedzialny za nadzorowanie produkcji wędlin w zakładzie przemysłu spożywczego. W jakim dokumencie znajdziesz szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących produkcji wędlin?

A.
B.
C.
D.