LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC7 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 32
Podczas procesu produkcyjnego napotkałeś problem z jednym z surowców używanych do produkcji. Które z poniższych działań jest zgodne z przepisami prawa dotyczącymi produkcji wyrobów spożywczych?

A.
B.
C.
D.