LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC7 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 33
Zidentyfikuj, które z poniższych działań jest niezgodne z zasadami produkcji ekologicznej:

A.
B.
C.
D.