LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC7 - TEST WIEDZY NR 4

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 20
Rozważ następującą tabelę przedstawiającą liczbę bakterii w próbkach sera podczas przechowywania:
Dzień przechowywania Liczba bakterii (w jednostkach formujących kolonie)
1 100
3 1000
5 10000
Na podstawie tych danych, jaki jest najprawdopodobniejszy powód wzrostu liczby bakterii?
A.
B.
C.
D.