LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC7 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 38
Zidentyfikuj, który z poniższych systemów zarządzania jakością skupia się na identyfikacji i kontroli punktów krytycznych w procesie produkcji żywności, aby zapobiec zagrożeniom dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

A.
B.
C.
D.