LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC7 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 7
Przy planowaniu procesu produkcji chleba pszennego, które z poniższych operacji są niezbędne do uwzględnienia w schemacie technologicznym?

A.
B.
C.
D.