LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC7 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 34
Wybierz surowiec, który jest najczęściej używany jako dodatek do żywności w celu zwiększenia jej trwałości.

A.
B.
C.
D.