LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC7 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 24
Podczas oceny organoleptycznej wyrobów spożywczych, który z poniższych czynników jest najważniejszy?

A.
B.
C.
D.