LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 6
Załóżmy, że jesteś geodetą i musisz wykonać pomiary w miejscowości, której nie możesz znaleźć w geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej. Co powinieneś zrobić?

A.
B.
C.
D.