LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 32
Jako geodeta, korzystasz z geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej i chcesz znaleźć szczegółowe informacje o danej miejscowości. Które z poniższych funkcji powinieneś wykorzystać?

A.
B.
C.
D.