LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 29
Jako geodeta, korzystasz z geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej i chcesz znaleźć informacje o granicach administracyjnych danej miejscowości. Które z poniższych warstw mapy powinieneś wybrać?

A.
B.
C.
D.