LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 23
Który z poniższych przyrządów jest niezbędny do wykonania precyzyjnego pomiaru położenia geograficznego punktu na Ziemi?

A.
B.
C.
D.