LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 18
Rozważ następujący zestaw narzędzi kreślarskich:
NarzędzieOpis
AUżywane do rysowania okręgów i łuków
BUżywane do rysowania linii prostopadłych i równoległych
CUżywane do mierzenia kątów
DUżywane do rysowania prostych linii
Które narzędzie odpowiada opisowi B?
A.
B.
C.
D.